Navigácia

HISTÓRIA ZARIADENIA

       Domov dôchodcov v Kežmarku bol oficiálne uvedený do prevádzky od 1. januára 1975. Zariadenie bolo najprv špecifikované ako DSS pre mentálne chorých ľudí. Išlo o prvé zariadenie v Popradskom okrese s pôsobnosťou pre celý Východoslovenský kraj. Po troch rokoch sa zariadenie transformovalo na domov dôchodcov s celokrajskou pôsobnosťou. V rokoch 1977 - 1991 domov dôchodcov stratil právnu subjektivitu a pôsobil pod záštitou Okresného ústavu sociálnych služieb Poprad. Od roku 1992 sa zariadenie stalo právne samostatným subjektom v pôsobnosti Obvodného úradu Kežmarok, od roku 1993 v pôsobnosti Krajského úradu Prešov.

        Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešlo toto zariadenie od 1.7.2002 z pôsobnosti KÚ Prešov na mesto Kežmarok. Ďalšou legislatívnou zmenou v súlade so zákonom č. 448/2008 sa od 1.1.2009 domov dôchodcov premenoval na zariadenie pre seniorov. Od 1.1.2014 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby - Zariadenie opatrovateľskej služby. Kapacita Zariadenie opatrovateľskej služby je 20 miest.Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.