Základné informácie

Dôležité oznamy

Oznamujeme rodinným príslušníkom našich obyvateľov, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a v rámci záujmu ochrany zdravia našich obyvateľov pristupujeme k týmto preventívnym opatreniam:
A/ Návštevy, vychádzky a pobyt mimo zariadenia Návštevy, vychádzky a pobyty mimo zariadenie sú zakázané.
B/ Potraviny/iné veci pre obyvateľov Doniesť potraviny/veci pre svojich príbuzných je možné. Odporúčame rodinám nosiť potraviny/iné veci, ktoré sú hygienicky balené, odovzdané minimálne 24 hod. po zakúpení a vydenzifikované.
C/ Spojenie s obyvateľmi zariadenia So svojím rodinným príslušníkom sa môžete spojiť každý deň v čase od 09:00 - 11:00 hod. a od 13:00 - 17:00 hod. Telefonicky prostredníctvom t. č. 0940 510 085 - video-hovorom prostredníctvom SKYPE Meno v profile: ZPS a ZOS Kežmarok Skype číslo: live:.cid.670d82e7162f770f
D/ Podávanie informácií ohľadom obyvateľov zariadenia Informácie ohľadom obyvateľov zariadenia podávajú úsekoví zdravotnícki pracovníci telefonicky v čase od 12:30-14:00 hod. na t. č. 052/42 86 440.
E/Príjem hotovosti - doplatky za lieky Prijímanie hotovosti za doplatky za lieky je možné uhradiť formou bankového prevodu, poštovou poukážkou na dole uvedené číslo účtu.
Číslo účtu: SK 55 1111 0000 0066 2200 6084 Variab.symbol: 5000 Poznámka: Meno obyvateľa
Oznamujeme externým stravníkom, že z preventívnych dôvodov prijímanie hotovosti za poskytovanie obedov je možné uhradiť výlučne formou bankového prevodu, alebo poštovou poukážkou na nižšie uvedené číslo účtu.
Číslo účtu: SK 02 1111 0000 0066 2200 6068 Variab.symbol: 1000 Poznámka: Meno externého stravníka
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu